Papper

Protokoll

Här kan ni läsa om vad som beslutas på Styrelsemöten.

tidning

Nyhetsbrev

Sekreteraren uppdaterar om föreningen.

Gavel

Stadgar & Policy 

Regler och beslut som påverkar föreningen.

Aktuella dokument

 

Stadgar & policyer

Dynamicus stadgar

Hållbarhetspolicy

Marknadsföringspolicy

Marknadsföringspolicy företag

Mångfald och jämlikhetspolicy

Insparkspolicy

Sponsringspolicy

Mötesprotokoll & handlingar

VT 2022

 

HT 2022

 

Nyhetsbrev 2020-2021

Vårterminen 2021

Januari

Februari

Mars

Höstterminen 2020

September

Oktober

November

December