top of page
Papper

Protokoll

Här kan ni läsa om vad som beslutas på Styrelsemöten.

tidning

Nyhetsbrev

Sekreteraren uppdaterar om föreningen.

Gavel

Stadgar & Policy 

Regler och beslut som påverkar föreningen.

Aktuella dokument

Stadgar & policyer

Mötesprotokoll & handlingar

Protokoll
Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev 2020-2021

Vårterminen

Mars 2023

Februari 2023

Januari 2023

Mars 2021

Höstterminen

September 2020

Oktober 2020

November 2020

December 2020

bottom of page