Protokoll

Här kan ni läsa om vad som beslutas på Styrelsemöten.

Nyhetsbrev

Sekreteraren uppdaterar om föreningen.

Stadgar & Policy 

Regler och beslut som påverkar föreningen.

Aktuella dokument

Kallelse till Föreningsstämma HT 2021

Dagordning Föreningsstämma HT 2021

 

Stadgar & policyer

Dynamicus stadgar

Hållbarhetspolicy

Marknadsföringspolicy

Marknadsföringspolicy företag

Mångfald och jämlikhetspolicy

Insparkspolicy

Sponsringspolicy

 

Nyhetsbrev 2020-2021

Vårterminen 2021

Januari

Februari

Mars

Höstterminen 2020

September

Oktober

November

December

 

Mötesprotokoll & handlingar