top of page
Papper

Protokoll

Här kan ni läsa om vad som beslutas på Styrelsemöten.

tidning

Nyhetsbrev

Sekreteraren uppdaterar om föreningen.

Gavel

Stadgar & Policy 

Regler och beslut som påverkar föreningen.

Aktuella dokument

Stadgar & Polycier

Stadgar & policyer

Mångfald och jämlikhetspolicy

Mötesprotokoll & handlingar

Protokoll
Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev 2020-2021

Vårterminen 2021

Januari

Februari

Mars

Höstterminen 2020

September

Oktober

November

December

bottom of page