top of page
Papper

Protokoll

Här kan ni läsa om vad som beslutas på Styrelsemöten.

tidning

Nyhetsbrev

Sekreteraren uppdaterar om föreningen.

Gavel

Stadgar & Policy 

Regler och beslut som påverkar föreningen.

Aktuella dokument

Stadgar & policyer

Mötesprotokoll & handlingar

Protokoll
Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev

Januari 2023

Februari 2023

Mars 2023

Övriga dokument

bottom of page