22713399_1501882469887487_53204711682214

Idrottsutskottet 

Välkommen till Idrottsutskottet!

 

Utskottet där vi vill stärka samarbetet och sammanhållningen bland våra medlemmar genom idrottsaktiviteter!

Som medlem i idrottsutskottet är du med i allt från planeringen till genomförandet av olika projekt. Storleken på projekten varierar, det kan vara allt från att planera en träning i innebandy till att planera Dynamicusloppet, vårt största event.

Vi har utskottsmöten varannan vecka där vi i grupp kan diskutera och spåna idéer tillsammans och vid behov ses vi sedan i mindre grupper och planerar. Om du vill du vara med och påverka utskottet eller har några frågor, så tveka inte att höra av dig!

Kontakt: idrott@dynamicus.se

Samordnare: Nils Elvegård 

79444960_2605170972891959_74288909477541