top of page

Internrevisor

dynamicus logga svartvit.png
Välkommen till internrevisorerna i Dynamicus!

Vill du få en inblick i hur en styrelse fungerar? Vill du vara med och göra styrelsen ännu bättre? Då kan detta vara rollen för dig!
Som internrevisor är du inte en del av styrelsen, men din roll är ändå viktig. Här får du möjlighet att se hur Dynamicus arbetar, du arbetar löpande och se till att stadgarna och policys upprätthålls. Under din tid som internrevisor kommer du att vara med på några styrelsemöten och granska protokollen. Du kommer även se till att verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen stämmer överens, och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

För mer info, tveka inte att kontakta oss!

Internrevisorer: Elin Eklund & Evelina Sarén 
Kontakt: internrevisorer@dynamicus.se
bottom of page