Kalender för utskottsmöten

Utskotten har i regel möte 1 gång varannan vecka och sker under pågående pandemi över Zoom men annars vanligtvis i mötesrummet 3-0014 på Engelska Parken.