top of page

Kalender för utskottsmöten

Utskotten har i regel möte 1 gång varannan vecka och sker vanligtvis i mötesrummet 3-0014 på Engelska Parken. Håll utkik på denna sida samt via våra sociala medier och kanaler för mer information kring utskottsmötena!

bottom of page