KALENDER

Utskotten har i regel möte 1 gång varannan vecka och sker oftast i mötesrummet 3-0014 på Engelska Parken

Jämna veckor: 

Måndag: Styrelsen

Tisdag: Utbildningsutskottet

Onsdag: Marknadsföringsutskottet

Ojämna veckor:
Måndagar:
Idrottsutskottet
Tisdagar: Näringslivsutskottet

Onsdag: Evenemangsutskottet

© Copyright 2019 Dynamicus Personalvetarförening | Sociologiska Institutionen, Uppsala universitet | info@dynamicus.se

  • b-facebook
  • LinkedIn - Black Circle
  • Instagram - Black Circle