Kalender för utskottsmöten

Utskotten har i regel möte 1 gång varannan vecka och sker under pågående pandemi över Zoom men annars vanligtvis i mötesrummet 3-0014 på Engelska Parken.

Information kring utskottsmöten HT 2021: 

Ännu har inte utskottsmöten hunnit dra igång. Håll utkik på denna sida samt via våra sociala medier och kanaler för kommande information kring höstens möten.