top of page
Uppsala_kommun_Logo_Bl_Yellow_CMYK_edite

Uppsala med drygt 220 000 invånare växer. Det kräver spetskompetens inom vitt skilda områden, kontinuerlig utveckling och samverkan. För ett gott och hållbart samhälle är ingen enmansshow. Det kräver samarbete och gemensamma mål för folk och folkvalda. Företag och offentlig sektor. Innovatörer och ideella krafter. Och det går bra. Vi har bland annat vunnit pris som Årets cykelstad, Årets folkhälsokommun och Årets globala klimatstad.

 

Vår HR-stab
Uppsala kommuns HR-stab består av cirka 120 medarbetare som stöttar kommunens chefer och verksamheter i HR-frågor. Vi har som mål att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom offentlig sektor. Läs gärna mer om oss på uppsala.se. Där hittar du också information om hur du gör om du vill arbeta som studentmedarbetare hos oss. Idag är vi över 13 000 kommunanställda – välkommen att växa med oss!

bottom of page