top of page

Assessio är nordens största leverantör av arbetspsykologiska tester. Vi utvecklar egna tester och är distributör av några av världens mest använda personlighetstester riktade mot arbetslivet. En av Assessios ledstjärnor är vår vetenskapliga förankring och omfattande kvalitetskrav på våra produkter och metoder. Detta innebär att våra tester och tillvägagångssätt utgår från extensiv forskning och regelbunden extern granskning för att säkerställa så träffsäkra och validerade rekryteringsprocesser som möjligt.

 

Beslutsunderlag från våra tester baseras utifrån evidensbaserade algoritmer som uppvisar sannolikheten för tendenser, beteenden, presentationer, ledarskapsförmåga m.m. inom en given roll. Med detta tillvägagångssätt säkerställs att anställningar sker utifrån rätt grunder, och inte påverkas av medvetna, eller omedvetna fördomar med risk för diskriminering och partisk rekrytering.  

 

Assessios egna digitala webbplattform - Ascend - tillhandahåller alla Assessios vetenskapligt validerade testverktyg, intervjumallar, kompetensramverk och mycket mer. Ascend är anpassad för en bred målgrupp då användare har möjlighet att skräddarsy sina egna urvalsprocesser och HR-strukturer utifrån organisationens specifika behov och önskemål. Våra verktyg medför välgrundade och evidensbaserade beslutsunderlag, mer effektiva rekryteringsprocesser och frigörande av tid och resurser.

 

Genom data-driven psykologi tillhandahåller Assessio medarbetare och organisationer metoder, produkter och processer som möjliggör dem att uppnå sin fulla potential. Assessio strävar dagligen att bistå organisationer med att hitta rätt person på rätt plats, förfina HR-processer och utveckla medarbetare, team och ledare.

Läs mer om Assessio här!

bottom of page