Att engagera sig i ett utskott är ett utmärkt sätt att lära känna föreningen, dess verksamhet och dess medlemmar ännu bättre! Till skillnad från andra operativa organ inom föreningen så tillsätter våra utskott blandade projekt löpande över terminerna, samt håller varannan vecka något som kallas för utskottsmöten där de träffas både för att planera och umgås.


Evenemangsutskottet arrangerar sociala event och aktiviteter för att bygga gemenskap och svetsa samman våra medlemmar.

Idrottsutskottet erbjuder aktiviteter av idrottslig karaktär, samt kostnadsfri träning i en rad olika sporter.

Marknadsföringsutskottet marknadsför föreningens evenemang och aktiviteter och kan kallas Dynamicus ansikte utåt.

Näringslivsutskottet bedriver alla typer av yrkesnära aktiviteter med företag – allt från studiebesök, workshops, gästföreläsningar, caselösningar och HR-hackathons.

Personalvetarnas Dag (PvD) arrangerar Sveriges största arbetsmarknadsdag för HR-studenter med syftet att bland annat låta oss lära känna framtida arbetsgivare bättre.

Utbildningsutskottet vakar över programmet och kurserna relaterat till en Personalvetarstudent i Uppsala, organiserar alla de aktiviteter som har med vår utbildning att göra, inkluderat föreningens utbildningsbevakning.

Fristående projektgrupper

Valberedningen, vilket inte är ett utskott, ansvarar för rekrytering och tillsättning av nya styrelsemedlemmar.

UTSKOTTEN

© Copyright 2019 Dynamicus Personalvetarförening | Sociologiska Institutionen, Uppsala universitet | info@dynamicus.se

  • b-facebook
  • LinkedIn - Black Circle
  • Instagram - Black Circle