TEMA

Varje år har PvD olika teman, tidigare teman på dagen har varit "Människan som strategisk resurs", "Den attraktiva arbetsplatsen", "Våga gå mot strömmen" samt "Utmaningar och Kreativitet".

  Temat för PvD 2019 var "HR i en digitaliserad värld"

Temat för 2020 presenteras inom kort!

Christopher Toll

© Copyright 2019 Dynamicus Personalvetarförening | Sociologiska Institutionen, Uppsala universitet | info@dynamicus.se

  • b-facebook
  • LinkedIn - Black Circle
  • Instagram - Black Circle